KESHILLIMI DHE DISA NGA ASPEKTET E TIJ

zo MSc. Zoje Abazi – vitrina.edu.al

Kuadri i përgjithshëm i këshillimit
• Klinik • Shkollor
Kuadri varet nga :
1. origjina e kërkesës
2. forma e ushtrimit të profesionit (privat/publik)
3. institucioni (spital/shkollë/burg)
4. formimi i këshilluesit
Kuadri ka të bëjë me:
1. oraret
2. çmimet ose jo
3. pasojat praktike të mungesës
4. frekuenca e seancave
5. objektivat e tyre
Mënyra si përcaktohen këto të fundit varet nga origjina e kërkesës, anamneza, koha e seancës dhe e gjithë këshillimit në vazhdimësi.
Faktorët e jashtëm që ndikojnë këshillimin:
• vendi
• zhurma
• pozicionimi
• ndërprerjet
Faktorët e brendshëm :
• mbështetja pa rezerva
• dëshira për ta ndihmuar
• ndershmëria / dëgjimi / informacioni / vëmendja aktive
• deontologjia
• të tjera
Në mënyrë përmbledhëse do të thuhej se të qenurit njerëzor, që përfshin: respektin pranimin interesimin dëgjimin kuptueshmërinë empatinë
Këshilluesi duhet të dijë jo vetëm të dëgjojë, por edhe të ndërhyjë në momentin e duhur dhe në mënyrën e dobishme për personin në këshillim. Në kuadrin e punës në shkollë, ai mund të përdorë që nga formularë të thjeshtë vlerësimi, pyetsorë deri dhe teste t ë ndryshme psikologjike. Pyetjet janë të nevojshme jo vetëm gjatë vlerësimit të problemit por edhe gjatë seancave të tjera në vazhdim të këshillimit.
• Pyetje të hapura / të mbyllura
• Pyetje direkte /jo direkte
• Pyetje të dyfishta
• Bombardimi me pyetje
• Kërkimi i informacionit
• Pyetjet e klientit për të tjerët
• Pyetjet e klientit për këshilluesin
• Pyetjet e klientit për veten
• Pyetjet përse
Përdorimi i pyetjeve nga këshilluesi vjen si pasojë e këtyre situatave:
– kur s’kuptojmë
– kur duam të dimë nëse klienti na ka kuptuar
– për të ndihmuar klientin të qartësojë diçka
– kur klienti do të thotë diçka por e ka të vështirë
– etj.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Psychology

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s