Cfarë kuptojme me punen e femijeve?

Nga Zoje Abazi

kala 3Pjesëmarrja e femijëve dhe adoleshenteve ne punë e cila nuk ndikon në shëndetin dhe zhvillimin e tyre vetjak ose nuk pengon arsimimin e tyre, eshte parë në përgjithësi si dicka pozitive. Kjo ka te bej me aktivitete qe lidhen me ndihmen ndaj prinderve ne shtepi dhe ne familje, me ndihmen ne biznesin familjar apo me fitimin e parave te xhepit jashtë oreve te mesimit dhe gjate pushimeve te veres. Kjo gje kontribuon ne zhvillimin e femijeve dhe ne mireqenien e familjeve te tyre, i pajis ata me shprehi, aftesi dhe pervoje dhe i ndihmon te pergatiten per te qene antare produktiv dhe te pershtatshem te shoqerise gjate jetes se tyre si te rritur. Ne asnje menyre keto veprimtari nuk mund te barazohen me punen e femijeve, ashtu si kurse eshte perdorur ky term ne kete leksion. Puna e femijeve i referohet punës e cila : Menderisht, fizikisht, shoqerisht eshte e demshme dhe e rrezikshme per femijet dhe nderhyne ne shkollimin e tyre : o duke i privuar ata nga mundesia per te ndjekur shkollen o duke i detyruar ata te lene shkollen para kohë, ose o duke i kerkuar atyre te perpiqen te kombinojne pjesemarrjen ne shkolle, ne punë mjaft te rende dhe me ore te zgjatura. Në format e saj me ekstreme, ajo ka te beje me femije qe jane skllaveruar, te ndare nga familjet e tyre, te ekspozuar ndaj rreziqeve dhe semundjeve dhe/apo te lene per tu kujdesur per veten e tyre ne rruget e qyteteve te medha- dhe e gjitha kjo, shpesh ne moshe shume te vogel. Femija duhet te respektohet si nje subjekt i te drejtave dhe si nje qenie njerezore qe ka nevoje per nje vemendje te vecante dhe asistence nga ana e shtetit dhe e shoqerise. Puna e femijeve do te quhet puna qe privon femijerine e femijes, potencialin dhe dinjitetin e tij dhe që eshte e demshme per zhvillimin fizik dhe mendor. Gjate gjithe ekzistences se tij, veprimi i ILO-s (Organizates Nderkombetare te Punes) eshte bazuar ne vendosjen e moshes minimale per tu pranuar per punësim si nje kufi per te percaktuar dhe per te rregulluar punen e femijeve. Qe ne sesionin e pare te ILO-s, ne vitin 1919 ajo miratoi konventen e pare nderkombetare per punen e femijeve. Konventa per moshen me te vogel (Industri) e cila ndalonte punene e femijeve nen moshen 14 vjec ne nderrmarrjet industriale. Gjate 15 viteve te mevonshme, 9 konventa te tjera u miratuan, duke vendosur te gjitha standartet per moshen minimale ne sektor te ndryshem – industri, bujqesi, punime detare, punesim jo industrial, peshkim, pune nentokesore. Miratimi i ketyre standarteve tregoi nje angazhim nderkombetare gjithenje ne rritje per te luftuar pune e femijeve dhe per te bere dallimin ndermjet punes se femijeve dhe formave me te pranueshme te punes qe bejne femijet.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Culture

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s